Trajecten van de reis

Reispapieren

Kapitein Menkenveld kreeg op de dag voor het vertrek een groot aantal reispapieren overhandigd. Ook deze reispapieren zijn bewaard gebleven in het archief van de MCC. De papieren gingen vergezeld van een genummerd overzicht:

 1. Lastbrief van de West-Indische Compagnie kamer Zeeland
 2. Tolceel van de West-Indische Compagnie kamer Zeeland
 3. Octrooi aan de West-Indische Compagnie door Haar Hoog Mogende Heeren Staaten der Verenigde Nederlanden (Staten-Generaal)
 4. Permissie tot uitvoer van ammunitie
 5. Turkse pas nr 1359
 6. Traktaat van vrede met de keizer van Marocco, 21 september 1752
 7. Traktaat van vrede met de regering van Algiers, anno 1757
 8. Kopieën van de wet van de koning van Portugal tegen het dragen van puntmessen, 29 maart 1718 en 25 juni 1749
 9. Publicatie van de gecommitteerde raden ter admiraliteit in Zeeland, 30 maart 1758
 10. Extract uit de notulen van de raad ter admiraliteit in Zeeland, 3 juli 1758, en uit het register van de resolutiën der Hoog Mogende Heeren Staaten der Verenigde Nederlanden (Staten-Generaal), 26 juni 1758
 11. Zeebrieven: één in het Hollands en één in het Frans
 12. Gesondbriev (medische verklaring)
 13. ’s Lands paspoort
 14. Conditiën daar het volk op is aangenomen (artikelbrief)
 15. Monsterrol
 16. Briefje voor de bootsman
 17. Factuur van de ingeladen cargazoenen (cargazoenlijst)
 18. Instructie aan de kapitein
 19. Particuliere instructie aan de kapitein
 20. Nadere particuliere instructie aan de kapitein
 21. Lijst van correspondenten in de Engelse zeehavens
 22. Kopie contract met de loodsen in Dover
 23. Plakkaat tegen het meenemen van cargazoenen
 24. Scheepsinventaris
 25. Traktaat van marine tussen de kroon van Engeland en de Republiek der Vereenigde Nederlanden, anno 1674
 26. Lastbrief van de Sociëteit van Suriname
 27. Kopie van de borgtocht aan bovengenoemde Sociëteit door Dibbetz & Schorer gepasseert
 28. Plakkaat van gouverneur en raden van Suriname wegens het ontvangen van suiker, 5 augustus 1690
 29. Verklaring van de baas timmerman dat het schip in Middelburg gebouwd is