Trajecten van de reis

Caraïben

Op 7 juli kwam het schip de Eenigheid met nog 299 slaafgemaakten aan boord aan in de kolonie Berbice in het huidige Guyana. Volgens de instructies die de kapitein had ontvangen in Middelburg moest het schip eerst de kolonie Berbice in Guyana aandoen.

In Berbice organiseerde de kapitein twee veilingen om de gevangen Afrikanen te verkopen. Mochten de prijzen voor de slaafgemaakten in Berbice te laag liggen, dan moest het schip verder varen naar de kolonie Essequebo en Demerary.

Verder was kapitein Menkenveld verantwoordelijk voor het regelen van een gunstige retourlading. Deze retourlading, meestal bestaande uit suiker, koffie, cacao en tabak, kon in Nederland weer verkocht worden om de winst te vergroten. Dat het vinden van een retourlading veel tijd kostte blijkt uit de duur van dit traject. Met 165 dagen, ruim 23 weken, is dit het langst durende traject van de reis.

015 Duur slavenreis per traject

Berbice, Essequebo en Demerary

De kolonie Berbice, gelegen ten westen van Suriname in het huidige Guyana, werd in 1627 gesticht door een Zeeuwse koopman, genaamd Abraham van de Pere. Hij had toestemming gekregen van de WIC om met 60 kolonisten een volksplanting te stichten. Het bestuur was aanvankelijk in handen van de familie Van de Pere, maar werd na een korte bezetting van de Fransen overgekocht door enkele Amsterdamse kooplieden. Vanwege onenigheden tussen de WIC en het bestuur van de kolonie en een tekort aan kapitaal bleef de verwachte bloei van de kolonie Berbice uit. In de jaren 50 van de 18e eeuw zorgden achterblijvende opbrengsten van de plantages, de gestremde handel met Noord-Amerika en de Engelse buren voor een voedseltekort in de kolonie. Bovendien werd de kolonie vanaf 1757 geteisterd door besmettelijke ziektes.

De kolonie Essequebo, ten westen van de kolonie Berbice, was in 1616 gesticht door enkele Zeeuwse kolonisten die door Spanjaarden uit de naburige kolonie Pomeroon waren verdreven. De kolonie Demerary, gelegen tussen de koloniën Berbice en Essequebo, viel onder het bestuur van de kolonie Essequebo. De kamer van de WIC in Zeeland had de uiteindelijke macht in de kolonie. Zij stelde, net als in de kolonie Berbice, een Gouverneur aan die het onder hen naam bestuurde.

De twee koloniën werden onafhankelijk van elkaar bestuurd. In 1831 viel Berbice in handen van de Britten, die toen al Essequebo en Demerary hadden overgenomen. De drie koloniën werden samengevoegd tot Brits-Guyana.


016 Driehoekshandel
Guyana-ZA-VoyageSurinam-07

Guyana
Kaart van Guyana. Ets naar de tekening van J.G. Stedman (1744-1797) door Tardieu l’ainé, in: ‘Voyage a Surinam […]’, Paris 1799. Zeeuws Archief, Beeld en Geluid, inv.nr 589.