Over dit project

Educatie

Naast deze blog over de driehoeksreis van het schip de Eenigheid heeft het Zeeuws Archief een speciale website voor onderwijs aan jongeren gemaakt. De onderwijswebsite ‘Slavenreis van de Eenigheid’ is gelanceerd in oktober 2014.

Educatieve website

De onderwijswebsite ‘Slavenreis van de Eenigheid’ belicht de driehoeks- of trans-Atlantische handel in tot slaaf gemaakte Afrikanen vanuit het perspectief van de reis van het schip de Eenigheid. In de educatieve website is authentiek bronnenmateriaal opgenomen, zoals archiefstukken uit het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC).

Doelgroep

In Nederland kunnen docenten van de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs de onderwijswebsite bij hun lessen inzetten. De website sluit aan bij de kerndoelen voor het basis- en voortgezet onderwijs, de 10 Tijdvakken, de 21st century skills and competences en bij de Canon van de Nederlandse Geschiedenis.

De educatieve website is geschikt voor internationaal gebruik. Het medium is tweetalig (Nederlands en Engels) en de inhoudelijke opdrachten zijn getest en verder afgestemd met scholen in Ghana, Suriname en Nederland.

Inhoud

De educatieve website bestaat uit verschillende onderdelen: korte multidisciplinaire lessen aan de hand van werkbladen, verdiepingslessen aan de hand van discussie-, kijk- en onderzoeksopdrachten en suggesties voor verwerkingslessen. Zowel de lessen als de opdrachten zijn gelinkt aan het blog over de Eenigheid.

De verschillende onderdelen kunnen los van elkaar worden ingezet, afhankelijk van de specifieke wensen en omstandigheden van school, docent en leerlingen.

Het lezen en gebruiken van archiefstukken (niet alleen teksten maar ook veel beeldmateriaal) wordt gekoppeld aan het werken met nieuwe media. Zo krijgt mediawijsheid een historische component. De centrale vraag is: hoe ga je om met informatiebronnen, hoe verwerk je ze, hoe interpreteer je ze, wat kun je er uit leren en welke inzichten kunnen ze je verschaffen?

Doel

Leerlingen maken kennis met primaire bronnen over de trans-Atlantische handel in tot slaaf gemaakte Afrikanen en verwerven kennis over en inzicht in slavernij en mensenhandel. Leerlingen oefenen hun onderzoekvaardigheden en maken daarbij gebruik van authentieke historische bronnen.

  • Leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor henzelf en anderen.
  • Leerlingen leren betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.
  • Leerlingen leren historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen, en leren daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken.
  • Leerlingen leren gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in hun tijd te plaatsen en leren daarbij de relatie te leggen tussen de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de twintigste eeuw en hedendaagse ontwikkelingen.
  • Leerlingen leren actuele vormen van mensenhandel in de wereld te plaatsen tegen hun achtergrond, en leren daarbij de doorwerking ervan op individuen en samenleving (nationaal, Europees en internationaal), de grote onderlinge afhankelijkheid in de wereld, het belang

Bezoek de educatieve website ‘Slavenreis van de Eenigheid’