Over dit project

Keuze voor de Eenigheid

In het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) zijn de archiefstukken van in totaal 114 driehoeksreizen bewaard gebleven. Het Zeeuws Archief heeft voor de blog welbewust gekozen voor de 3e reis van het schip de Eenigheid.

Chirurgijn & hoogtijdagen

De aanwezigheid van het journaal van de chirurgijn was een belangrijke reden om juist deze reis van het schip de Eenigheid tot leven te brengen. Van de 114 uitgerede driehoeksreizen in het archief van de MCC zijn van slechts zes reizen chirurgijnsjournaals bewaard gebleven. Behalve het journaal van de 3e reis van de Eenigheid met inventarisnummer 390 zijn dit journaals in de inventarisnummers 292, 435, 868, 1410 en 1418. Slechts twee journaals bevatten uitgebreide beschrijvingen van ziektebeelden.

Tevens is gelet op de periode waarin de reis werd gemaakt. Er is gekozen voor een reis gemaakt in de hoogtijdagen van de driehoekshandel voor de MCC. Een derde voorwaarde was dat het een voltooide reis betrof. Menige driehoeksreis werd voortijdig afgebroken.

Representatieve reis

De reis van de Eenigheid is in veel opzichten representatief voor de driehoeksreizen van de MCC. Dat geldt bijvoorbeeld voor de lengte van de reis, de sterfte onder de tot slaaf gemaakte slaven, het winstcijfer. De reis van de Eenigheid is afwijkend voor wat betreft de bestemming. Het is de enige scheepsreis naar drie gebieden in Guyana: Berbice, Essequebo en Demerary. Het merendeel van de MCC-reizen had Suriname als bestemming.

Wat betreft de archiefstukken valt op dat het logboek aan boord van de Eenigheid is bijgehouden door de opperstuurman, terwijl dit vaak door de kapitein werd gedaan. Uniek is de aanwezigheid van het uitgebreide chirurgijnsjournaal.