Over dit project

Overige bronnen

Voor het maken van deze blog zijn naast het archief van de MCC tal van bronnen geraadpleegd.

Onderzoek van archivaris W.S. Unger

Voor dit project is gebruik gemaakt van het onderzoek van archivaris W.S. Unger (1889-1963). De toenmalige Rijksarchivaris in Zeeland begon de inventarisatie van het archief in 1945, de gedrukte inventaris ‘Het archief van de Middelburgsche Commercie Compagnie’ verscheen in 1951.

Over zijn onderzoek publiceerde hij twee bijdragen in het Economisch Historisch Jaarboek (Bijdragen tot de Economische Geschiedenis van Nederland, uitgegeven door de vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief te Den Haag). Zijn tweede bijdrage: ‘De slavenhandel der Middelburgsche Commercie Compagnie, 1732-1808’ was een belangrijke bron voor de totstandkoming van de blog.

Andere bronnen

Andere bronnen betreffen onder andere:

  • kaarten uit de collecties van het Zeeuws Archief
  • de West-Indische paskaart uit de collectie van het Norman B. Leventhal Center in de Boston Public Library, Boston, U.S.A.
  • 18e-eeuwse kranten aanwezig in de Krantenbank Zeeland van de Zeeuwse Bibliotheek en de collectie in de database Delpher, ontwikkeld door de Koninklijke Bibliotheek
  • CLIWOC-project – Climatological Database for the World’s Oceans 1750-1850

Literatuur

De geraadpleegde literatuur komt grotendeels overeen met de literatuurlijst in bijlage 1 van de inleiding van de archiefinventaris. Daarnaast werd gebruik gemaakt van:

  • Guillet, B., La Marie-Séraphique navire négrier (Nantes 2009)