Over dit project

UNESCO werelderfgoed

UNESCO heeft het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) in mei 2011 op de werelderfgoedlijst voor documentaire werken geplaatst, in het Memory of the World Register.

Memory of the World

UNESCO zet zich in voor het behoud en de ontsluiting van documentair erfgoed. Hiervoor bestaat het programma Memory of the World. Het bekendste onderdeel van dit programma is het Memory of the World Register. Hierop staat documentair erfgoed met een uitzonderlijke betekenis voor de wereld. Het Memory of the World-programma richt zich op de duurzame toegang tot documentair erfgoed.

De documenten in het archief van de MCC brengen de slavenhandel minutieus in beeld. Het archief bevat gedetailleerde informatie en is daarnaast vrijwel compleet en in goede conditie bewaard gebleven. Sinds mei 2011 is het archief van de MCC opgenomen in het Memory of the World Register.

Memory_world_doc_heritage_MODELE_en_fr