Introductie

Het verslag van de dag

De reis van het schip de Eenigheid begint 1 oktober 1761. Tijdens de reis wordt dagelijks verslag gedaan van de gebeurtenissen aan boord. Hieronder lees je meer over:

Na het openen van een tekstballon met datum en locatie opent de verslagpagina. De achtergrondkleur van de verslagpagina is bruin of blauw. De kleur verwijst naar de manier waarop de opperstuurman de positie van het schip heeft vastgesteld; met behulp van kust- of zeenavigatie. Zie de reis op de kaart. Om terug te keren naar de kaart sluit je de verslagpagina door te klikken op het kruisje rechts boven aan het verslag.

Afzenders en archiefstukken

Het verslag van de dag is wisselend van samenstelling, met uitzondering van het logboek dat dagelijks door de opperstuurman is bijgehouden. De verschillende afzenders hebben een eigen tabpagina met symbool gekregen. Door op het symbool te klikken kan de pagina worden geopend.

De verschillende afzenders en archiefstukken bestaan uit:

Symbool opperstuurman

Logboek opperstuurman – symbool: kompas. Elke dag wordt de bijdrage uit het logboek van de opperstuurman getoond. Opperstuurman Daniël Pruimelaar heeft in het logboek positie en koers van het schip, weersomstandigheden, reparaties aan boord, handelsactiviteiten en eventuele bijzonderheden vermeld.

Symbool chirurgijn

Journaal chirurgijn – symbool: asclepiusstaf of esculaap. De chirurgijn Petrus Couperus heeft aan het einde van de reis een verslag gemaakt. Dit archiefstuk geeft per patiënt informatie over het ziektebeeld, de toegediende medicijnen en het verloop van de ziekte. Couperus kreeg als chirurgijn of oppermeester assistentie van ondermeester Louis Bernard.

Symbool scheepshandelScheepshandel – symbool: ton. De kapitein en de opperstuurman zijn samen verantwoordelijk voor de scheepshandel en worden geacht samen het handelsboek bij te houden. In het handelsboek wordt elke handelstransactie vermeld. Dit archiefstuk geeft informatie over het kopen en verkopen van mensen, de betaling van belasting om te mogen handeldrijven en de inkoop van ivoor, goud, brandhout, rijst en water.

Veiling – symbool: veilinghamer. De tot slaaf gemaakte Afrikanen zijn vrijwel allemaal verkocht per veiling. Enkele slaafgemaakten zijn verkocht ‘uit de hand’, dat wil zeggen rechtstreeks, zonder tussenkomst van een veilingmeester. Bij de veilingen is genoteerd wie er werd verkocht (een man, een vrouw, een vrouw met kind, een jongen, een meisje), de opbrengst en de naam van de koper of de plantage. Deze informatie is afkomstig uit het handelsboek.

Symbool kapiteinBrief kapitein – symbool: stuurwiel. De kapitein is verplicht zijn werkgever in Middelburg op de hoogte te houden. Hij doet dit per brief. De brieven vertellen het verhaal van de reis in een notendop, – vanuit economisch perspectief. Deze archiefstukken geven informatie over de handel: naar welke ruilgoederen is veel vraag, waar kunnen veel Afrikanen worden gekocht, hoe is de situatie aan de kust van West-Afrika, hoe staat het met de concurrentie?

Directeuren – symbool: opengeslagen boek. De directeuren van de MCC vergaderen regelmatig. Ook sturen zij brieven aan correspondenten in overzeese gebieden. Wanneer de notulen of de correspondentie melding maken van het schip de Eenigheid, dan is die opgenomen in het verslag van de dag.

Correspondenten – symbool: brief. De directeuren van de MCC hebben een groot netwerk van correspondenten in Europa, Afrika, de Caraïben en Noord-Amerika. Zij correspondeerden per brief. Dit archiefstuk geeft informatie over de handel ter plekke.

Knipsel symbool contextContext – symbool: krant. Als een bemanningslid sterft, dan worden zijn bezittingen aan boord geveild, vaak op de dag van het overlijden. Ook als bemanningsleden deserteren, worden hun bezittingen op deze manier verkocht. De opbrengst kwam in het eerste geval ten goede van de nabestaanden, in het tweede geval van de MCC. Wanneer er relevante informatie uit andere bronnen dan het archief van de MCC voorhanden is, wordt deze ook gegeven. Denk bijvoorbeeld aan krantenberichten.

Notaris – symbool: zegel. Notarissen spelen een bescheiden maar niet onbelangrijke rol in de reis van de Eenigheid. De notariële akten die zij opmaken voor de kapitein en zijn bemanningsleden worden in dit blog gegeven.

De blog delen

Het verslag kan met anderen worden gedeeld via de blauwe delenknop rechts boven in het verslag. Na het klikken op de delenknop worden drie opties gepresenteerd: Facebook, Twitter of email.

Om de blogposten beter doorzoekbaar en te vinden te maken, kan een ‘tag’ ingevuld worden onder het verslag van de dag. Ook kan een reactie worden achtergelaten. Zie tags toevoegen en reageren.

Tijdbalk

Het is mogelijk door de tijd te reizen door het verslepen van de oranje markering in de tijdbalk onder in het scherm. Om één dag achteruit of vooruit te gaan, kan respectievelijk links of rechts van de markering worden geklikt. Een trans-Atlantische reis met slaafgemaakten duurde gemiddeld anderhalf jaar en dat is ook het geval bij de reis van de Eenigheid. De reis begint 1 oktober 1761 en eindigt 25 maart 1763.

Knipsel detail datummarkering

Dashboard

Onder de tijdbalk bevindt zich het dashboard met gegevens over die dag: het weer, de positie van het schip, de afgelegde afstand in nautische mijlen en in kilometers, en het aantal bemanningsleden en gevangenen aan boord.

Knipsel dashboard met marker op 9 januari 1762

spread-logboek-overlijden-matroos-Siegers-NL-MdbZA_20_383_0022

Logboek van de opperstuurman, opengeslagen op 19 t/m 24 december 1761.
Vrijwilligers van het Zeeuws Archief hebben alle teksten getranscribeerd. Studenten hebben alle transcripties vertaald naar modern Engels.

spread-chirurgijnsjournaal-recepten-NL-MdbZA_20_390_0009

Journaal van de chirurgijn of oppermeester, opengeslagen op een pagina met recepten van geneesmiddelen.
Vrijwilligers van het Zeeuws Archief hebben alle teksten getranscribeerd. Studenten hebben alle transcripties vertaald naar modern Engels.

spread-handelsboek-NL-MdbZA_20_384_0013

Het handelsboek van het schip de Eenigheid, opengeslagen op twee dagen waarop mensen zijn geruild tegen goederen.
Vrijwilligers van het Zeeuws Archief hebben alle teksten getranscribeerd. Studenten hebben alle transcripties vertaald naar modern Engels.

spread-brief-kapitein-2-januari-1762-NL-MdbZA_20_376_0017

Brieven van de kapitein, rechts een brief gedateerd 2 januari 1762.
Vrijwilligers van het Zeeuws Archief hebben alle teksten getranscribeerd. Studenten hebben alle transcripties vertaald naar modern Engels.