Close

Beslaglegging salaris

Context

Pieter Weijmans doet met consent van de heer burgemeester mr. Daniël Tulleken, heer van Meliskerke, arresteren onder d’heeren directeurs van de Commercie Compagnie alhier de gagie en gelden van Anthoni Colonbo, voor mattroos uitgevaren met ’t schip D’Eenigheit, omme daaraan te verhalen des arrestants pretentie.

Middelburg, den 25 februari 1763.

 

Willem Filedt

stadsbode