Close

Plymouth, Engeland

Logboek opperstuurman

’s Morgens en door den dag de windt Z à ZtO stijve coelte met regen, quamen verscheijde scheepen binnen, creegen een matroos die voor de cost met ons zouw overgaen, ’s avondts en ’s nagts storm uijt ’t Z met regen tot ’s morgens.

Meer lezen: oponthoud & verblijf in Plymouth