Close

Visitatie van de slaafgemaakten aan boord

Context

D’heer en capitain Jan Menkenveldt, voerende het Compagnie Commercie slaaveschip D’Eenighydt, is debet aen Johann Jacob Bass, meesterdoctor en chirurgijn-major deezer collonie Berbice, voor gedaane vesitatie van het voornoemde schipp en slaaven in ’t getale 298 à 6 stuijvers per hoofdt, bedraegt tsaamen ƒ 59 en 8 stuijvers

ƒ 59 en 8 stuijvers.

Johann Jacob Bass

Rio Berbice, den 26e julij 1762

Voldaan op dato
Johann Jacob Bass