Close

Consumptie tijdens veiling

Context

Den eerzamen capiteyn Jan Minkelveld debet aan Jan Pieter Wijland

Syn edele verkoop den 21 july 1762 op vendu:

 • 41 koopen à 2 stuijvers ƒ 4: 2: 0
 • 66 slaaven à 5 stuijvers ƒ 16: 10: 0
 • Voor tafel en banken ƒ 5: 5: 0

Op vendu gebruijk:

 • 32 bottels witte wijn à 12 stuijvers ƒ 19: 4: 0
 • 11 bottels roode wijn ƒ 6: 12: 0
 • 44 bottles bruyn bier à 5 stuijvers ƒ 11: 0: 0
 • 4 douseyn peypen ƒ 2: 8: 0
 • 2 lb. tabak ƒ 1: 10: 0

22 july

 • 76 slaaven ƒ 19: 0: 0
 • Voor tafel en banken ƒ 5: 5: 0
 • 14 bottels witte wijn à 12 stuijvers ƒ 8: 6: 0
 • 9 bottels rooye wijn ƒ 5: 8: 0
 • 35 bottels bruyn bier ƒ 8: 15: 0
 • 2 lb. tabak ƒ 1: 10: 0
 • 5 dozyn peypen ƒ 13: 0: 0

———-
ƒ 117: 15: 0

Voldaan 28 july 1762
Jan Pieter Wijland