Close

Berbice, Guyana

Logboek opperstuurman

Door den dag goedt weer, hielden de tweede venduveiling vandue en verkogten 76 slaven op dezelve, ons capiteijn seijde de vandue op omdat de slaven na de waarde mefasseer weijnig geldt op dezelve gingen, voordts ’s avondts en ’s nagts goedt weer tot ’s morgens.