Close

Demerara, Guyana

Logboek opperstuurman

’s Morgens met om 7 ueren ligten anker en dreeven af en om 10 ueren kwaamen ten anker voor de brandtwagt omdat wij den hoeker niet en konde misdrijven die daar ten anker lag, voordts door den dag regen, ons capiteijn quam met de brievesak aan boordt, wij waaren claar om te vertrekken, op dato gingen de twee jongers die ons capiteijn gehuerdt hadde weer na de wal terwijl dat ze daarom versogten en wij cregen een matroos weer aan boordt om met ons thuijs te vaaren, die ook van het schip De Spoorse Galeij was afgedankt, wij cregen 9 sakken gemerkt DD/G met coffijboonen aan boordt, ’s avondts met begin van de ebbe ligten anker en dreeven tot in de mondt van de rivier, quamen om half thien ueren ten anker op 3½ 1 vaam = 6 voet (170 cm)vaam moddergrondt, voordts ’s nagts somtijdts regenbuijen tot ’s morgens.