Close

Restant handelsgoederen

Scheepshandel

1762

Restand van onverkogte cargasoengoederen

welke terug werden gebragt

  • 420 pond swarte gestriepte dominé [kralen] à 6½ stuijvers = ƒ 136:10:0
  • 88 mas gevlamde olievetten [kralen] ƒ 44:0:0
  • 14 ps. negatepautz [textiel] ƒ 140:0:0
  • 2 ps. blaauwe koningsmantels ƒ48:0:0
  • 14 ps. kopere trompetten ƒ 29:8:0

Somme ƒ 397:18:0