Close

Noordzee

Logboek opperstuurman

’s Morgens de windt ZO tot ZZO gemiddeldt bramzeijlcoelte, dikke betrokke lugt, wij leijden onse compassen op 10° noordwestering, om 10 ueren ligten wij anker en gaan onder zeijl, op dato zeijlden ook capiteijn G. Boef, commandeerende het schip Essequeboos Welvaaren, om half 2 ueren ging onse loodts bij de laatste ton van boordt en capiteijn Boef verwelkomden ons met als welkomstgroet5 schooten daar wij hem weder mede bedankten, wij stelden ons coers west aan, om 4 ueren hadden Westkapellein VlaanderenWestcappel OZO na gissing 3½ mijl van ons, met opzetten van de eerste wagt stuerden WZW aan, hielden al de diepte van 14 tot 18 1 vaam = 6 voet (170 cm)vaam, de windt ZZO tot gereefde marzeijlcoelte, Een zeil deels innemen door er een rif in te steken en zo het zeiloppervlak te verkleinen om het aan te passen aan de windkracht.staaken een rif in de marzeijlen  en sloten ’t voorcleijnzeijl, loopen alsook mede capiteijn Boef ook, met de De lengte van de wachten werd aan de hand van zandlopers gemeten. Elke wacht bestond uit 8 glazen van een half uur, aangegeven door een bel.4 glasen in de hondewagt cregen de diepte van 23 vaam, stuerden ZW aan, zoo tot ’s morgens.