Buchanan, Liberia

West-Afrika

Reacties

  • […] 24 december 1761 ter rheede Groot Basa, en den bootsmansmaat Hans Cramer van Coppenhage, die den eersten januarie 1762 des ’s nachts is overboord gevallen en verdronken, en den 22 februarie 1762 met de boot de […]

  • […] ter rheede Little BasaLiberiaKleen Basa, en den bootsmansmaat Hans Cramer van Coppenhage, die den eersten januarie 1762 des ’s nagts is overboord gevallen en verdronken, en den 22 februari 1762 met de boot de tijding […]

  • Begrijp ik dat er een geldeconomie bestond aan de kust van Liberia? Guldens in de handel met de Nederlanders en wellicht ponden met de Engelsen? Wat men verkoopt is immers steeds in geld gewaardeerd in de boekhouding. Alleen zijn de slaven niet in geld gewaardeerd, vreemd….

    Door peter rotte, r'dam
    • @Peter, Alle handelsgoederen die de Eenigheid meenam om te ruilen werden omgerekend in geld. Op die manier kon de kapitein goed verantwoording afleggen aan de directeuren van de MCC. Ook de geruilde goederen voor slaven werden omgerekend in geld. Dat werd aan het eind van de rekening genoteerd.
      Het noteren en rekenen in de 17e en 18e eeuw gebeurde in ponden Hollands (ponden van 40 groten Vlaams) of guldens: 1 pond Hollands (= 1 gulden) = 20 stuivers (= 40 penningen) = 160 duiten. In de boekhouding rekende men, bij de prijzen van bijvoorbeeld koperen artikelen met een bedrag per pond gewicht (afgekort lb.=libra). Doordat men met een kleine eenheid rekende kwam het bedrag op een gebroken getal per eenheid. Bijvoorbeeld 2x 11stuivers en 15/16 stuivers.= 22 en 30/16 stuivers. Vandaar het gebruik van de breuken.