Close

Buchanan, Liberia

Logboek opperstuurman

’s Morgens en door den dag de windt NNO tot Z labber meest stil, cogten een Stukken van olifantstanden of kleine tandencrevel, in de eerste wagt met de 5 De lengte van de wachten werd aan de hand van zandlopers gemeten. Elke wacht bestond uit 8 glazen van een half uur, aangegeven door een bel.glasen is onse boodtsmansmaadt Hans Cramer van Noorwegen overboordt gevallen en verdronken, voordts ’s nagts goedt weer tot ’s morgens.