Close

Kapitein hersteld

Journaal chirurgijn

Den 28 dito klaagde mij Jan Minkenveld, onse schipper, leggende doen voor ’t fortres ShamaGhanaChama, over pijn in al zijn leden, was braakagtig, bevond een febris intermittens, afgaande koorts, versocht om een dosis laxeerpillenpillulae purgantes dewijl hij seide een tegensin te hebben om poeders te gebruiken,

gaf hem 5 pillen die hij seer dikmaals van mij reets gebruikt had en die hij segt seer gemakkelijk voor hem te zijn (voorsch. 12), ordonneerde vervolgens ’t navolgende mengselmixtura, dewijl ’t braken en de koortsen sig meer verheften en doordien ik op mijn versoek hem tot geen fometijf konde bewegen (voorsch. 13),

lag mede twee hooftplaasters doordien sterk klaagde over pijn in ’t hooft maar ’tgeen mijns dunkens door de koorts wierd teweeggebragt, waardoor hij in de koortsaanvalparoximus als raaskalde, kookte hem doe van de phitisana (voorsch. 14) waarvan ik hem na sijn genoegen liet drinken en continueerde daarmede tot aan ’t hooft Fortres S. George Elmina CastleGhanad’Elmina als wanneer verklaarde redelijk wel te wesen na alvoorens een laxeermiddellaxans van ’t folium sennae [sennablad] gebruikt te hebben (voorsch. 15),

maar verviel naderhand weder aan ’t braken, sijnde verselt met veel slijm, met gal ondermengt, waarop voornoemde mixtura (voorsch. 13) weder ordonneerde, gaf ook ’t bolus (voorsch. 16), maar terwijl ’t braken alsnog bleef aanhouden, versogt doen dat hij een fometijf wilde gebruiken, ’tgeen hij deed, van ’t braakwortelpulvis hijpecacuna ℈ II, waardoor hij veel slijm en gal quijtgeraakte en was naderhand ook veel beter,

gaf hem doen om van te drinken ’t cardiacum frigidum (voorsch. 17) waardoor hij wederom herstelt geraakte, alhoewel nog swak aan boort komende.