Close

Elmina, Ghana

Logboek opperstuurman

’s Morgens en voormiddag stilte, met zonsopgank kwam de boodt met water aan boordt, hadden alle onse vaten vol water, wij seijnden op dato na ons stopanker dat blindt lag en ’t touw gebrooken was maar konden ’t niet vastcrijgen zoodat wij het moesten laten leggen, wij setten onse boodt en sloep in ’t schip, in de namiddag de windt ZZW labber coelte, ons capiteijn quam aan boordt en wij waren claar om te vertrekken, met de 6 De lengte van de wachten werd aan de hand van zandlopers gemeten. Elke wacht bestond uit 8 glazen van een half uur, aangegeven door een bel.glasen in de eerste wagt de windt tot WZW labber meest doodtstil, de stroom om de west, wij ligten anker en gaan onder zeijl met 319 slaven in ’t schip, voordts ’s nagts doodtstil, goed weer tot ’s morgens.

Waar aan de kust van Afrika waren de tot slaaf gemaakte Afrikanen gekocht?