Close

Bezit van Maarten Capper

Context

1762 Inventaris van goederen nagelaten door den overleden matroos Maarten Capper, geboortich tot Vlissingen, dewelke in de boot is verdronken den [16 februari] ter rheede van …, alle welke goederen binnen scheepsboord per publicque vendue zijn verkogt den 22 februarie 1762 ter rheede Caap Lahoe aan deze onderstaande persoonen als:

 • 2 nieuwe linne broeken 3 gestriepte baaijties en twee dito broeken aan Cornelis de Stond, ƒ 13:16
 • Drie hembden en een broek aan Adriaan de Visser, ƒ 8:0
 • Een blaauw lakens camizool en broek aan Abraham Campus, ƒ 5:0
 • Een rood Vrieze baaijtje aan derdewaak Adriaan de Puijt, ƒ 8:0
 • Een blaauw buffelse rok en blaauwe lakens broek aan Karel Hutte, ƒ 6:10
 • Een oud hembd, cazakie, schoene, 2 hangmatte en wat rommelinge aan Anthonie Colombo, ƒ 2:14
 • Twee paar schoene, 3 paar coussens, een paar oude laarsen, 1 dito mutz aan denselfden, ƒ 6:0
 • Vier oude messen, een bijbeltje, 2 oude blekke doozen aan onderstuurman Johannes Franciscus Schutz, ƒ 0:18
 • Drie stukjes goud gewigt en dito schaal aan bootsman Pieter Pieters, ƒ 3:18

————

ƒ 54:16

Den overleden zijn cargazoengoederen per publicque vendue

 • Een stuk gesnoeijde bontjes [textiel] aan bootsman Pieter Pieters, ƒ 6:0
 • Een dito en een nieuwe ketel nomber 5 aan oppermeester Petrus Coeperus, ƒ 7:0
 • Twee gesnoeijde Haarlemmer boektjes [textiel] aan onderstuurman Johannes Schutz, ƒ 15:0
 • Een dito en vier lakens aan de kok is Thomas Ditmarsde kock, ƒ 15:10
 • Twee gesnoeijde roumaals [textiel], 4 lakens en een ketel nomber 1 aan Paulus Christiaan Kemp, ƒ 22:10
 • Nege lakens aan aan Adriaan Hillebrand, ƒ 18:0
 • Een oude theeketel aan Adriaan de Puijt, derdewaak, ƒ 3:6
 • Een dito nieuwe, nomber 3 aan Johannes Coijwijk, ƒ 3:0

————

ƒ 90: 6

————

ƒ 145: 2 / £ 24:3:8

Bevonden twee onderhands briefies rakende den overledenen als

 • Een ten lasten Pieter de Graaff, groot ƒ 2:12
 • Een dito ten lasten Adriaan de Visser, groot ƒ 2:14 ƒ 5:6

Zomma ƒ 150:8