Close

Verkoop van slaafgemaakten per veiling

Verslag veilingmeester

pag. 86

Eerste vendue van slaeven gehouden in Rio Berbice

den 21 julij anno 1762

 • No 1, een man, ƒ 305:0, aan Pl. Frekenhorst & Langendael, borgen: Gelskerke & Köhler
 • No 2, een vrouw, ƒ 210:0, aan Harkenroth door Wijs, borgen: Beekveld & Jolij
 • No 3, een jongen, ƒ 280:0, aan Pl. Elisabet & Alexandria, borgen: Van Staeden en de Graaff
 • No 4, een meid, ƒ 150:0, aan Hendrk Meijer, borgen: Hosch & Maisoneuve
 • No 5, een man, ƒ 375:0, aan Harkenroth, borgen: De Graaff & Wallenson
 • No 6, een vrouw , ƒ 270:0, aan idem, borgen: idem
 • No 7, een jongen, ƒ 225:0, aan Köhler, borgen: Hosch & Bocht
 • No 8, een man, ƒ 300:0, aan Jan Broer, borgen: idem & Köhler
 • No 9, een vrouw, ƒ 280:0, aan Kunckler, borgen: Schook & Stubbeman
 • No 10, een man, ƒ 260:0, aan Philip Broer, borgen: Köhler & Wijland
 • No 11, een man, ƒ 110:0, aan idem, borgen als vooren
 • No 12, een vrouw en kind, ƒ 265:0, aan Hosch, borgen: Van Staeden en Dell
 • No 13, een jongen, ƒ 105:0, aan Bocht, borgen: Köhler & Meijers
 • No 14, een meid, ƒ 105:0, Hendrik Meijers, borgen: Schook & Stubbeman
 • No 15, een man, ƒ 355:0, aan Schook q.q., borgen: Hosch & Sollicoffre
 • No 16, een vrouw, ƒ 205:0, aan idem, borgen: idem & idem
 • No 17, een man, ƒ 275:0, aan Perrotet voor diaconie
 • No 18, een vrouw en kind, ƒ 300:0, aan De Graeff, borgen: Harkenroth & Wallenson
 • No 19, een vrouw en kind, ƒ 215:0, aan Jan Broer, borgen: Wallenson & Kohler
 • No 20, een man, ƒ 415:0, aan Schook q.q., borgen: borgen als vooren
 • No 21, een vrouw en kind, ƒ 95:0, aan Perrotet als vooren
 • No 22, een jongen, ƒ 165:0, aan Dell, borgen: Hosch & van Staeden
 • No 23, een meid, ƒ 220:0, aan Abraham Wijs, borgen: Schook & Stubbeman
 • No 24, een man, ƒ 295:0, aan Kunckler, borgen: Schook & Stubbeman
 • No 25, een vrouw en kind, ƒ 235:0, aan Harkenroth, borgen: de Graeff & Wallenson
 • No 26, een man, ƒ 250:0, aan: Köhler, borgen: Schook & Stubbeman
 • No 27, een vrouw en kind, ƒ 250:0, aan Plant. Helvetia, borgen: Schermmeester & Perret
 • No 28, een jongen, ƒ 125:0, aan Meijers, borgen: Hosch & Sollicoffre
 • No 29, een vrouw, ƒ 305:0, aan George, borgen: Schermmeester & Gelskerke
 • No 30, een man, ƒ 240:0, aan Köhler, borgen: Schermmeester & George
 • No 31, een vrouw, ƒ 150:0, aan de Graeff, borgen: Harkenroth & Wallenson
 • No 32, een man, ƒ 205:0, aan Perrotet als boven
 • No 33, een vrouw, ƒ 170:0, aan Wijs in commissie

 

Na de middag.

 • No 34, een man, ƒ 290:0, aan Schook q.q, borgen als vooren
 • No 35, een vrouw, ƒ 225:0, aan: idem, borgen: idem
 • No 36, een man, ƒ 335:0, aan Harkenroth, borgen als vooren
 • No 37, een vrouw, ƒ 210:0, aan Pronck, borgen: Harkenroth & Beekveld
 • No 38, een jongen, ƒ 170:0, aan Wijs
 • No 39, een meid, ƒ 170:0, aan van Staeden, borgen: Hosch & Dell
 • No 40, een man, ƒ 325:0, aan Pronck, borgen als vooren
 • No 41, een vrouw, ƒ 265:0, Weduwe Barkeij, Harkenroth & Beekveld
 • No 42, een man, ƒ 195:0, aan Reijmers, borgen: Wallenson & Beekveld
 • No 43, een vrouw, ƒ 285:0, aan Maisoneuve, borgen: Gelskerke & Perret
 • No 44, een man, ƒ 340:0, aan Harkenroth, borgen: borgen als vooren

 

 • Man: 17
 • Vrouw: 17
 • Jongen: 6
 • Meid: 4
 • Totaal: 44

Transporteere op pag. 87 ƒ 10.520:0

 

pag. 87

 • No 45, een vrouw, ƒ 245:0, aan George, borgen: borgen als vooren
 • No 46, een man, ƒ 305:0, aan Harkenroth, borgen als vooren
 • No 47, een jongen, ƒ 120:0, aan Jan de Vrij, borgen: George & Schook
 • No 48, een meid, ƒ 130:0, aan Wijs
 • No 49, een man, ƒ 265:0, aan Pronck, borgen: als vooren
 • No 50, een vrouw, ƒ 275:0, aan Pl. De Velde
 • No 51, een vrouw, ƒ 170:0, aan Pl. Frekenhorst & Lagendael, borgen als vooren
 • No 52, een man, ƒ 210:0, aan A. D. Sollicoffre, borgen: Hosch & Kohler
 • No 53, een vrouw, ƒ 210:0, aan: Mittelholtzer, borgen: Hosch & Gelskerke
 • No 54, een man, ƒ 350:0, aan: Harkenroth, borgen als vooren
 • No 55, een meid, ƒ 165:0, aan Hosch, borgen als vooren
 • No 56, een man, ƒ 410:0, aan Wijs
 • No 57, een vrouw, ƒ 205:0, aan Köhler, borgen: Schermmeester & Georgie
 • No 58, een jongen, ƒ 85:0, aan Beekveld, borgen: Wallenson & Bocht
 • No 59, een vrouw, ƒ 165:0, aan Pronk, borgen als vooren
 • No 60, een man, ƒ 265:0, aan Pl. De Gennes, borgen als vooren
 • No 61, een man, ƒ 330:0, aan Pl. De Velde, borgen als vooren
 • No 62, een jongen, ƒ 65:0, aan Wallenson, borgen: Behr & Bocht
 • No 63, een jongen, ƒ 120:0, aan Hosch, borgen: als vooren
 • No 64, een meid, ƒ 205:0, aan idem, borgen: als vooren
 • No 65, een man, ƒ 240:0, aan Pronck, borgen: als vooren
 • No 66, een man, ƒ 210:0, aan Harkenroth, borgen: als vooren