Close

Berbice, Guyana

Logboek opperstuurman

Door den dag goedt weer, hielden de eerste venduveiling vandue, verkogten 66 slaven op dezelve, voordts ’s nagts goedt weer tot ’s morgens.