Essequebo, Guyana

Caraïben

Reacties

  • De ene heet negerwijf en de ander negerin.
    Wat is het verschil hierin?

    Door H. Smith
    • @H.Smith, er is geen verschil. De Afrikaanse vrouwen werden aangeduid met ‘vrou(w)slaaf’, ‘negerwijf’, ‘negerin(ne)’, of ‘vrouw’, afhankelijk van wie de schrijver van het document was. In de blogposten van 19 juli komen alle omschrijvingen voor.

  • ‘De kopers betaelen 1½ per cento kerk- en armgeld’ sluit het veilingprotocol af. Vermoedelijk id het arm-geld geld voor de diakonie, dus ook kerkelijk. Aan te nemen is dat het om de Nederlands Gereformeerde Kerk ging, waartoe vermoedelijk ook de predikant van Essequebo behoorde. Joden, dan wel anders christelijk gelovigen, waren daar dus niet van vrijgesteld. Vooral wordt ook hier duidelijk dat de kerk volledig was geïntegreerd in het systeem van slavenhouderij en slavenhandel. In Berbice kocht de diakonie zelf slaven. De ‘nationale’ kerk legitimeerde het systeem.

    Door pim ligtvoet