Close

Essequebo, Guyana

Logboek opperstuurman

’s Morgens regenagtig, op dato is er een vrouwslaaf in de craam gekoomen, voormiddag gaven de slaven bananenpisank, namiddag mieken schoon tussendecks en in de tussendek in het achterschipschans en rookten ’t uijt met wierook en jeneverbessengeneverbeziën, quam 2 zeilschepen met drie of meer masten, waarvan de voorste mast
dwarsscheeps is getuigd en de overige masten langsscheeps
berkentijns
van boven, ’s nagts goedt weer tot ’s morgens.