Close

Demerara, Guyana

Logboek opperstuurman

’s Morgens goedt weer, cregen 26 sakken coffijboonen gemerkt SDK en 4 sakken gemerkt SDK/K en een kasje gemerkt LS, voordts door den dag goedt weer, haalden 4 sloepen brandthoudt van de wal, wij cregen een van onse weggeloopen matroosen aan boordt genaamdt Alonse Madroe, ’s nagts regen tot ’s morgens.