Close

Little Bassa, Liberia

Logboek opperstuurman

’s Morgens met zonsopgank hees het een schip een prinsevlag op en deede 7 schooten, wij deden 5 schooten, wij cregen de sloep aan boordt, zijnde het schip De Guneese Vrinden, gecommandeerdt door A. Meijer capiteijn van Amsterdam om slaaven, wij cregen een Oude vloeistofmaat in Nederland van ongeveer 155 liter aam palmolij aan boordt, met de 4 De lengte van de wachten werd aan de hand van zandlopers gemeten. Elke wacht bestond uit 8 glazen van een half uur, aangegeven door een bel.glaasen in de voormiddag de windt N labber lugtje, wij ligten anker en gaan onder zeijl, namiddag de windt ZW gemiddeldt bramzeijlcoelte, met ’t uijtgaan van de namiddag kwamen ten anker op 12 1 vaam = 6 voet (170 cm) vaam, hadden Little BassaLiberia Kleijn Basa NO van ons, bevonden vuijle grondt, wij ligten terstondt ’t anker en gaan weer onder zeijl, bij de windt van de wal kregen de diepte tot 8½ vaam vuijle grondt en dan weer 11 vaam stickgrondt, kwamen t’anker, hadden de 7 Tree O van ons, voordts ’s nagts de windt ZW labber coelte, goedt weer tot ’s morgens.