Close

Buchanan, Liberia

Logboek opperstuurman

 

’s Morgens de windt NO labber coelte, goedt weer, met zonsopgank deden een schoodt en ’t voormarzeijl los voor de negers, wij verkogten den overleden boodtsmansmaat zijn goedt en stelden den matroos Otto Westman aan voor zeijlmaker en setten hem op 20 guldens per maandt, cregen 9 mandenmakoeten rijst aan boordt, voordts door den dag de windt ZW à ZZW labber lugtje, goedt weer, ’s nagts ook stormachtigtravatig met donder en weerligt tot ’s morgens.