Close

Eigendommen geveild

Context

Inventaris van goederen nagelaten door den overledenen bootsmansmaat en zeijlmaker genaamd Hans Cramer, geboortig in Coppenhage, dewelke is verdronken den eersten januarie 1762 ter rheede BuchananLiberiaGroodt Basa, alle welke goederen per publicque vendue sijn verkogt den 2e januarie 1762 aan dese onderstaande persoonen:

  • een buldsak, combaers en cussen, drie blaauw hembden, een chitz baaijtje en een damast camizool aan Paulus Christiaan Kemp, oppertimmerman, ƒ 11:2:0
  • een hangmat en theeketel, 2 tabacqdoozen, drie messen aan Maarten Capper, ƒ 7:4:0
  • 4 broeken in soort, een lavanse rok aan Abraham Campus, ƒ 8:5:0
  • een baaijtje & 2 kieltjes aan Karel Hutte, ƒ 2:8:0
  • twee wolle baaijtjes aan Jacobus Rankin, ƒ 5:10:0
  • 2 paar coussens, een paar handschoene aan Pieter Pieters, bootsman, ƒ 1:4:0
  • knoopen, garen, thee, cammen, scharen en papier etc. aan Allonse Madros, ƒ 1:16:0
  • een hoed, muts en 2 paar schoenen aan Jacobus Duijnkerke, ƒ 3:9:0
  • een parthij tabacq aan Arnoldus Maghielzen, ƒ 3:18:0
  • een ongemaakte zeijldoekse broek aan Adriaan de Visser, ƒ 1:4:0

Somma: ƒ 46:0:0 / £ 7:13:4