Close

Elmina, Ghana

Logboek opperstuurman

’s Morgens regenagtige lugt, de windt landig, voormiddag kwam ons capiteijn aan boordt, meest stil, met de middag cregen een labber coutje uijt ’t ZW, ligten ankers en gaan onder zeijl en met de 5 Glazen (in de wacht)De lengte van de wachten werd aan de hand van zandlopers gemeten. Elke wacht bestond uit 8 glazen van een half uur, aangegeven door een bel. glasen in de platvoetwagt kwamen ten anker op Elmina CastleGhanad’Elmina op 7½ 1 vaam = 6 voet (170 cm) vaam grondt, hadden ’t fort NW of in malkander, deden 7 Als teken handel te willen drijven. schooten, wij vonden hier ter reede leggen ’t schip De Publicola gekommandeerdt door capiteijn Van Bel van Rotterdam om slaaven, voordts ’s avondts en ’s nagts de windt Z labber coelte, cogten een manslaaf, goedt weer tot ’s morgens.