Elmina, Ghana

West-Afrika

Reacties

  • Hoeveel manslaven zijn er verdronken? De opperstuurman schrijft in zijn logboek twee, terwijl de chirurgijn in zijn logboek drie vermeldt.

    Door Michèl Willemse
    • Michèl, Het logboek van de opperstuurman is in dit geval waarschijnlijk meer accuraat omdat het elke dag is opgemaakt. De chirurgijn maakte zijn journaal later op, oa aan de hand van aparte briefjes. De chirurgijn zal geweten hebben dat er drie slaven na elkaar waren overleden en hij heeft ze alle drie op 22 april gezet ipv 2 op 22 en 1 op 23 april, zoals de opperstuurman in zijn logboek heeft genoteerd. Over het opstellen van het chirurgijnsjournaal en de andere logboeken, kunt u meer lezen in het menu > verantwoording van de bronnen > archiefstukken: https://eenigheid.slavenhandelmcc.nl/verantwoording-bronnen/archiefstukken/