Close

Verdrinking van drie slaafgemaakten

Journaal chirurgijn

Nr 5, 6, 7

Den 22 dito drie mansslaven verdronken.