Close

Westerschelde, Vlissingen

Logboek opperstuurman

’s Morgens de windt ZZO, ook ZZW en weer OZO slappe coelte, met den dag ligten het dagelijks anker en cregen de loodts aan boordt, zetten de boodt in om 9 ueren, ligten het tuijanker en gaan onder zeijl, om 10 ueren passeerden Vlissingen, deeden als welkomstgroet5 schooten en om 11 ueren kwaamen weer ten anker bij op Walcheren, in Zeeland.Dishoek door stilte en omdat wij in de vloedt niet en konden opzeijlen, voordts namiddag de windt ZW tot N labber coelte, ’s nagts goedt weer tot ’s morgens.