Close

Suriname

Logboek opperstuurman

’s Morgens de windt OZO labber bramzeijlcoelte, goedt weer, met den dag ligten anker en gaan onder zeijl, stuerden ZW na de wal tot op 3½ 1 vaam = 6 voet (170 cm) vaam, zagen een hoek in ’t ZW van ons, stuerden doen langs de wal op dezelve aan tot op de diepte van 2½ vaam, stuerden doen WNW wij zagen geen openinge, op de middag cregen weer de diepte tot 3 à 3½ vaam alsdoen den eersten of oosthoek ZOtO was, zagen doen een groot gat dat ZOtZ in strekte, met de De lengte van de wachten werd aan de hand van zandlopers gemeten. Elke wacht bestond uit 8 glazen van een half uur, aangegeven door een bel.3 glasen in de namiddag diepte 4 vaam, op dato is er een meijsjeslaaf overleden, No. 25, voordts in de namiddag hielden al de diepte van 4½ tot 4 vaam, met zonsondergank cregen de diepte tot 3½ vaam, stuerden NWtW, cregen de diepte van 4 vaam, met de 6 glasen in de platvoetwagt quamen ten anker op 4 vaam moddergrondt, ’s nagts een frisse couwe uijt ’t O, met de 5 glasen in de hondewagt passeerden ons een schip voorbij dat om de west zeijlden, zoo voordts tot ’s morgens.