Close

Schulden aan opperkuiper

Context

Ik ondergeschreve, Adriaan de Visser, op het snaauwschip D’Eenigheijd bekenne wel en deugdelijk schuldig te sijn aan Adriaan Hillebrand, mede op gemelte scheepe, eene somme van tweeëntwintig Hollandtse guldens, belovende deselve somme bij mijn arrivement in ’t vaderland bij de eerste aanmaning te sullen voldoen en betalen, verbindende hieronder alle mijne goederen, maand- en andere gelden op dit schip verdiend ofte andere scheepen nog te verdienen, als na regten.

segge ƒ 22 guldens Hollandts

Actum binnen scheepsboordt van voorn. schip D’Eenigheijdt desen 11 meij 1762

[w.g.] Adriaan de Visser

Niets tegoed

 

Ik ondergeschreve, Allonse Madros, matroos op het snaauwschip D’Eenigheijd, bekenne wel en deugdelijken schuldig te wesen aan Adriaan Hillebrand, mede op gemelte scheepe, eene somme van derthien Hollandtse guldens, belovende deselve somme bij mijn arrivement in ’t vaderland bij de eerste aanmaninge te sullen voldoen en betalen, verbindende hieronder alle mijne goederen, maand- en andere gelden, op dit schip verdiend ofte op andere scheepen nog te verdienen, als na regten.

segge ƒ 13 gulden Hollandts

Actum binnen scheepsboordt van voorn. schip D’Eenigheijdt desen 11 meij 1762

+ Dit is het aanteijken van Alons Madros

Niets tegoed