Close

Demerara, Guyana

Logboek opperstuurman

Door den dag goedt weer, stuerden 4 man om brandthoudt te cappen en stuerden de boot om water, cregen 8 vaten suijker aan boordt gemerkt AS/L en 30 sakken coffijboonen gemerkt P:C, stouwden stoeijden hetzelve weg, op dato ben daar 2 matroosen van ons weggeloopen die in ’t bos waren om brandthoudt te cappen, een genaamt Anthonij Colombo en den anderen Alonse Madroes, beijde Spanjers, ’s nagts quam onse boodt met water aan boordt, zoo tot ’s morgens.