Close

Rekening-courant

Scheepshandel

De Edele Achtbaere Heeren Directeuren van de Commercie Compagnie der Stadt Middelburgh in Zeeland

Voor haar edele snauwschip D’Eenigheyd betaalde onkosten van vuur, anker- & havengeld & cetera aan de cust van Engeland, binnen de haven van PlymouthEngeland, Verenigd KoninkrijkPlijmouth, haar edele rekening courand in ’t particulier.

 

Debet – Sterlling £: sts.: penn.

1763, 16 & 17 februarij

 • Aan vuur en ankergeld van Haar Edele schip, £ 12:12:8 Sterlling
 • Aan een tros voor stenge windrepen weegd 146 lb. a 38 sch. de 100 lb. en vijff bollen marllijn, £ 2:17:1½ Sterlling
 • Aan een dito voor takelloopers 160 lb. a 38 sch. 100 lb., £ 3:1:4 Sterlling
 • Aan besems & 12 lb. varkensreuzel voor stengsmeer, £ 0:4:10 Sterlling
 • Aan het verthoonen van een Een officieel document waarin ook de route werd vermeld. seijnbriev, £ 0:0:6 Sterlling
 • Aan de waterplaats, voor ’t vullen van 10 aam water, £ 0:1:0 Sterlling
 • Aan de baanman voor het versorgen van de trossen aan boord, £ 0:3:0 Sterlling
 • Aan een halff dosijn tinne lepels & vorken, £ 0:3:0 Sterlling
 • Aan franceren der versonden brieven aan Haar Ed., £ 0:4:0 Sterlling
 • Aan uijtbrengen van een paardlijn op een ander schip, £ 0:4:0 Sterlling
 • Aan verteerde onkosten van het sloepsvolk aan de wal, £ 10:6:0 Sterlling
 • Aan dito [verteerde onkosten] van mij ondergeschrevene, £ 6:4:0 Sterlling
 • Aan lootsgeld voor in- en uijtbrengen de eerste maal, £ 7:7:0 Sterlling
 • Aan dito [lootsgeld] voor de tweede maal, £ 3:3 Sterlling
 • Aan een halff oude Nederlandse inhoudsmaat voor vloeistoffen, ongeveer 155 literaam  rumkeltum voor scheepsconsumtie, £ 1:6:8 Sterlling
 • Aan d’heer Henrij Tolcher voor provisie der verschote gelden volgens quittantie, £ 2:17:0 Sterlling

—–

£ 40:19:7 Sterlling

 • Aan groente, £ 2:3:1 Sterlling
 • Aan broodt, £ 1:13:0 Sterlling
 • Aan 58½ lb. caas, £ 0:19:0 Sterlling
 • Aan caarssen, £ 0:2:1½ Sterlling
 • Aan drie sakken groen erten a 14 sch., £ 2:2:1 Sterlling
 • Aan soute visch, £ 0:12:0 Sterlling
 • Aan 545½ lb. rundvleesch, £ 5:13:7¾ Sterlling
 • Aan 45 lb. schaape dito, £ 0:11:3 Sterlling
 • Aan 12 aamen bier, £ 6:4:7 Sterlling
 • Aan 20 lb. booter, £ 0:10:6 Sterlling

—–

£ 20:11:3¼ Sterlling

—–

£ 61:10:10¾ Sterlling

 

Credit – Sterlling £: sts.: penn.

15 februari & 8 maart

 • Per contanten van d’heer Henrij Tolcher junior ontf[angen] in Plymouth waarvoor ik ondergeschrevene Sijn Edele in betaaling hebbe gegeven twee wisselbrieven als een groot £ 48:6:0 Sterlling en een dito £ 11:0:0 Sterlling beijde aan de ordere van den heer Barents a London ten laste U Weled. Achtbare Heeren Directeuren, £ 59:6:0 Sterlling
 • Per saldo komd mij ondergeschrevene van Haar Edel Achtbare £ 2:4:10¾

—–

£ 61:10:10¾ Sterlling

Aldus geslooten in Plymouth

desen 20 maart anno 1763