Close

Monrovia, Liberia

Logboek opperstuurman

’s Morgens de windt NO labber coelte, voormiddag stil, met de middag cregen een labber coutje uijt ’t ZZW, ligten anker en gaan onder zeijl, met de 2 De lengte van de wachten werd aan de hand van zandlopers gemeten. Elke wacht bestond uit 8 glazen van een half uur, aangegeven door een bel.glasen in de platvoetwagt kwamen ten anker op 9 1 vaam = 6 voet (170 cm) vaam stickgrondt aan MonroviaLiberia Caap Muserade, hadden de Caap ZZO van ons, wij vonden capiteijn Adriaan Sap liggen voerende ’t schip … , moest na Angoolen van Vlissingen, hij verwelkomden ons met 5 schooten en wij bedankten hem met 5 schooten, voordts ’s nagts travaatig met donder en weerligt tot ’s morgens.