Close

Een tot slaaf gemaakte man overlijdt plotseling

Journaal chirurgijn

N. 18

Junij, een mansslaaf, willende na latrine’t huisje gaan, kreeg schijnlijk een overval en bleef op staande voet doot, den 22 dito.