Close

Buchanan, Liberia

Logboek opperstuurman

’s Morgens de windt ONO, met de 6 De lengte van de wachten werd aan de hand van zandlopers gemeten. Elke wacht bestond uit 8 glazen van een half uur, aangegeven door een bel. glasen in ligten anker en gaan onder zeijl, voormiddag de windt tot ZZW labber coelte, cogten een vrouwslaaf, No. 9, en een weijnig olij de palm, met de 2 glasen in de namiddag kwamen ten anker aan Buchananin Liberia Groodt Basa op de diepte van 16½ 1 vaam = 6 voet (170 cm) vaam stickgrondt, vonden hier 2 Engelse snauwschip, type zeilschip snaauwen leggen, wij hadden de 7 Tree N½O en Basa NOtO van ons, kogten een ivoor tandt, voordts ’s avondts en ’s nagts travatig met swaare donder en weerligt en regen tot ’s morgens.