Close

Veiling bezittingen

Context

Inventaris van goederen nagelaten door den overledenen matroos Roeloff Sieverts, geboortig tot Breeswijk in Noorwegen, alle welke goederen per publicque vendue zijn verkogt op den 24 december anno 1761 aan dese onderstaande persoonen als:

  • een combaers en baaijtje aan Adriaan Hillebrand: ƒ 2:0
  • een rock en broek aan Jacobus Rankin: ƒ 3:0
  • drie kieltjes en twee broeken aan Philippus Jacobus de Bock: ƒ 4:9
  • twee oude hembden, 3 neusdoeken aan Karel Hutte: ƒ 3:4
  • vijf paar oude coussens aan Cornelis de Hond: ƒ 2:16
  • twee paar schoenen aan Maarten Capper: ƒ 2:8
  • twee Engelsche mutzen en een hoed aan Pieter de Graaff: ƒ 3:9
  • 5 messen, 1 tabacqdoos, naelde & garen aan Adriaan de Puijt: ƒ 3:9
  • 4 lb. en een stuk roltabacq aan Paulus Christiaan Kempe: ƒ 4:0
  • een theeketel en een weijnig thee aan Pieter de Gerol: ƒ 2:16

Somma ƒ 31:11 / £ 5:4:2

Inventaris van nagelatene goederen door den overledenen matroos Roeloff Sieverts, geboortig tot Breeswijk in Noordwegen, alle welke goederen per publicque vendue zijn vercogt op den 24 december 1761.