Close

Grand-Lahou, Ivoorkust

Logboek opperstuurman

’s Morgens regenagtig, door den dag goedt weer, schooten de bakboordtstouwen opzij van ’t groodtluijk aan bakboordt, cogten 10 slaven, 5 mans, 3 vrouwen en 2 jongens, sloegen de fock aan en ’t groodtmarzeijl af om te verstellen, voordts ’s nagts travatig met donder en weerligt, ook goedt weer tot ’s morgens.