Middelburgse Commercie Compagnie

Voorschriften

Voorschriften bemanning

Voorschrift 1

R/ Misce fac pulvis antefebrilis dosis [meng en maak een poeder tegen koorts]]: ℈ II

voor ordinaare gaande en koomende koortsen.

 • Oculi cancri [oculi cancri, kreeftsogen, koortsdempend]: ℥ III
 • Corallum rubrum [rood koraalmos]: ℥ I
 • Cornu cervi usti [gebrande hertshoorn]: ℥ ß
 • Antimonium diaphoreticum [zweetdrijvend middel]: ʒ III
 • Sal nitri [salpeter]: ℥ I
 • Croci orientales [saffraan]: ʒ I
 • Oleum macis [nootmuskaatolie]: guttae XXX

 

Voorschrift 2

R/ Misce fac mixtura sudorificans [meng en maak een zweetdrijvend mengsel] , van dese mixtura om de twee uren een lepelvol tegens de koorts.

 • Cornu cervi usti [gebrande hertshoorn]: ℥ ß
 • 69
 • Sal tartari vitriolati [kaliumcarbonaat, koortsverdrijvend] ana Sijrupus [de] limonibus: ℥ ß
 • Aqua cinamoni [kaneelthee]: ʒ II
 • [Aqua] cardui benedicti  [thee met extract van gezegende distel]: ℥ III
 • [Aqua] melissethee: ℥ II

 

Voorschrift 3

R/ Fac eclegma [eclegma: likkepot, likking]

Om van te likken in teering, hoest, pleuris, borstziektens en benaude ademhaling.

 • Balzamum peruvianum [balsem uit Peru met zwak ontsmettende werking]: ʒ I
 • Oleum anisi [anijsolie]: gt: XX
 • Mel album [witte honing]
 • Sijrupus altheae [heemstsiroop, bij hoest]: āā ℥ II

 

Voorschrift 4

R/ Misce fac anthijsterica [meng en maak tegen hysterie], ’s morgens en ’s avondts 30 druppelen in hijpocondria.

 • Elixer proprietatis Paracelsi [alcoholisch aftreksel van saffraan, aloë en mirre volgens Paracelsus, o.a. tegen scheurbuik]: ℥ I
 • Tinctura castoreum [aftreksel op alcoholbasis van bevergeil]
 • [Tinctura] succini [aftreksel van barnsteen]: ana ℈ II
 • Spiritus salis armoneaci [ammoniumchloride, salmiak]: ℈ I

 

Voorschrift 5

R/ Misce fac pulvis antefebrilis doses [meng en maak een poeder tegen koorts]: ℈ II.

 • Antimonium diaphoreticum [zweetdrijvend middel]
 • Cornu cervi usti [gebrande hertshoorn]
 • Corallum rubrum [rood koraalmos, koortsdempend]
 • Oculi cancri [kreeftsogen, concrementen uit de maag van rivierkreeften]: ana: ℥ I
 • Contrajervae [dorstenia contrajerva, plant uit Midden- en Zuid-Amerika, tegen intermitterende koorts, infectieziekte]
 • Sal cardui benedicti [zout met extract van gezegende distel]
 • [Sal] nitri [saltpeter]: ana ʒ II
 • Flores croci [saffraanbloemen]: ʒ I

 

Voorschrift 6

R/ Misce fac mixtura [meng en maak een mengsel], alle 3 uuren een teekopje vol, om te sweeten.

 • Diascordium Fracastorii [opiumbevattend kruidenmengsel als likkepot volgens of Hieronymus Fracastoriusarts in Trente, 15e/16e eeuw Girolamo Fracastoro]: ℥ I
 • Oculi cancri [kreeftsogen, concrementen uit de maag van rivierkreeften]: ʒ I
 • Antimonium diaphoreticum [zweetdrijvend middel]: ℈ II
 • Croci optimi  [safraan]: ℈ ß
 • Laudanum liquidum Sijdenhami [kruidenmengsel op basis van opium, verbeterd door een Engelse arts in de 17e eeuw Thomas Sydenham, bij braken, diarree, buikpijn]: guttae XXX
 • Aqua foeniculi [venkelthee]: ℥ III
 • [Aqua] thericalis [theriakwater, wondermiddel uit verschillende samenstellingen]: ℥ I
 • [Aqua] melissae [melissethee]: ℥ II
 • Sijrupus altheae [heemstsiroop]: ℥ I

 

Voorschrift 7

R/ Misce fac aposema, cum satis quantum aquae pluvialis [meng en maak van dit mengsel zoveel als nodig]

 • Herba tussilago [hoefbladkruid]
 • [Herba] agrimonia[e] [leverkruid]: ana manipulum unam
 • [Herba] althea (heemstkruid]
 • [Herba] hijsopi [hysopkruid]
 • [Herba] cardui benedicti [kruid van gezegende distel]: pugillos duos

 

Voorschrift 8

R/ Misce fac litus vel balzamum vita [meng en maak het levensbalsum], in lammigheijt, apoplexia om mede te strijken.

 • Oleum therebinthi [olie van een boomsoort]: ℥ I
 • Sapo Venetiana [sapo venetiana, Venetiaansche zeep, witte of gemarmerde handzeep, op basis van olijfolie]
 • Gummi camphoratus [kamfergom]: ana ℥ I ß
 • Spiritus salis armoneaci [ammoniumchloride, salmiak]: ℥ I

 

Voorschrift 9

R/ Misce fac julapium [meng en maak een hoestmiddel] , om de uur van deselve een warm teekopjevol ingenoomen in pleuris, peripneumonia, hoest.

 • Aqua hordei [gerstewater]: lb I
 • Sal prunellae [prunellezout, gesmolten saltpeter]: ʒ II
 • Antimonium diaphoreticum [zweetmiddel]: ʒ I
 • Laudanum opiatum [opiumdruppels, pijnstillend]: gr. II
 • Sijrupus altheae Ferneli [heemstsiroop naar recept van Jean François FernelFranse arts in de 15e/16e eeuw Fernelius, bij hoest]: ℥ II

 

Voorschrift 10

R/ Misce fac pillulae purgantes nostril [meng en maak laxeerpillen], dosis ℈ I, pill: no. 4.

 • Aloe: ℥ II
 • Diagridum [winde, sterk purgeermiddel]: ℥ I
 • Sal nitri [salpeter]: ℥ I

 

Voorschrift 11

R/ Vinum album [witte wijn] 3 pinten waarvan ’s morgens en ’s avonts een half romertje gedronken in een quade maag, wormen en in andere qualen kan gebruikt worden.

 • Absinthium vulgare [gewone absint]: manupulum unam
 • Dulcamare [bitterzoet, bloedzuiverend]: ℥ II
 • Flores centaureae minoris [nagelwortelbloemen]: ℥ I
 • Radix gentian [gentiaanwortel]
 • [Radix] rhei [rabarberwortel]: ana ℥ I
 • [Radix] angelica [engelwortel]: ℥ ß
 • Semen anisi [anijszaad]
 • [Semen] cumini [komijnzaad]: ℥ ß

 

Voorschrift 12

R/ Misce fac pillulae n. quinque [meng en maak vijf pillen], in watersugt, in gonnorhea ’s avonts als men na kooij deselve in te neemen.

 • Extractum catholicum [panacee, algemeen geneesmiddel]: gr. XII
 • Resina jalappae [hars van jalappawortel]
 • Mercurius dulcis [zoete kwik, calomel, kwikchloruur]: gr. VI ana
 • Oleum anisi [anijsolie]: guttae II

 

Voorschrift 13

R/ Misce fac mixtura cardialga [meng en maak een mengsel tegen heftige pijn in de maagstreek], in braaking alle 3 uuren een teekopje vol.

 • Aqua melissae [melissethee]
 • [Aqua] menthae [muntthee]: ℥ III
 • [Aqua] prophilactica: ℥ I
 • Diascordium Fracastorii [opiumbevattend kruidenmengsel als likkepot volgens of Hieronymus Fracastoriusarts in Trente, 15e/16e eeuw Girolamo Fracastoro]: ℥ I
 • Oculi cancri [kreeftsogen, concrementen uit de maag van rivierkreeften]
 • Corallum rubrum [rood koraalmos, koortsdempend]: ana ℥ I
 • Sal prunellae [prunellezout, gesmolten salpeter]: ℈ II
 • Spiritus nitri dulcis [spiritus aetheris nitrox, ethylnitriet]: guttae XX

 

Voorschrift 14

R/ Misce fac phitisana [meng en maak een gerstedrank], in koortsen voor de dorst te gebruiken.

 • Aqua hordei [gerstewater]: uncias quatuor
 • Cornu cervi rasparati [geraspte gebrande hertshoorn]: pugillos duos
 • Radix liquiritiae [radix liquiritiae; zoethoutwortel]: ℥ I
 • Coque quantum satis aquae communis [kook zoveel als nodig in gewoon water]
 • Spiritus nitri dulcis [spiritus aetheris nitrox, ethylnitriet]: guttae XXX

 

Voorschrift 15

R/ Misce fac haustus [meng en maak een slokje, in colijk [koliek: diarree], buikpijn en hardlijvigheijt deselve gebruikt.

 • Folium sennae [sennablad, laxeermiddel]: ℥ ß
 • Semen anisi [anijszaad]: een vingerhoed vol
 • Saccharum candij [kandijsuiker]: quantum sufficit [zoveel als nodig]

 

Voorschrift 16

R/ Misce fac bolus [meng en maak een vettige substantie], in braking, disenteria en andere lopen van goet gebruik.

 

Voorschrift 17

R/ Misce fac cardiacum frigidum [meng en maak een koud kompres].

 • Vinum rhenanum [rijnwijn]: uncias decem
 • Succus [de] limonibus recentur expressae [versgeperst limoensap]: unciam unam
 • Aqua communis et sacchari albi [gewoon water en witte suiker]: quantum satis [zoveel als nodig]

 

Voorschrift 18

R/ Misce fac pulvis [meng en maak een poeder].

 • Sal cardui benedicti [zout met extract van gezegende distel]
 • [Sal] absinthii [zout van absint]: ana ℈ I
 • [Sal] nitri [salpeter]: ℈ II

 

Voorschrift 19

R/ Fac infusion [maak tot aftreksel].

 • Radix gentiana [gentiaanwortel]: unciam unam
 • Centaurea minor [nagelwortel]
 • Absinthii vulgaris: ana manupulum unam
 • Salvia [salie]
 • Folium cochleariae hortensi [lepelblad]: manupulos duos

 

Voorschrift 20

R/ Misce fac pulvis [meng en maak een poeder].

 • Radix rhei tosti [wortel van gebrande rabarber]: ℈ II
 • Nuces moscatae [nootmuskaat, bij dysenterie]: ℈ ß

 

Voorschrift 21

R/ Misce fac conditum [meng en maak een stroperig drankje], doses ʒ I tot ʒ II.

 

Voorschrift 22

R/ Misce fac bolus [meng en maak een vettige substantie], in disenteria [in geval van dysenterie]

 

Voorschrift 23

R/ Misce fac bolus [meng en maak tot een vettige substantie].

 

Voorschrift 24

R/ Misce fac mixtura [meng en maak een mengsel], om de uur of twee een lepelvol in de koortsen, met swaare brand en dorst.

 • Cornu cervi usti [gebrande hertshoorn]
 • 69
 • Sal tartari vitriolati [kaliumcarbonaat, koortsdrijvend]: ana ℥ ß
 • Succus [de] limonibus [limoensap]: ℥ ß
 • Aqua menthae [muntthee]: ℥ III
 • [Aqua] communis [gewoon water]: ℥ IV
 • Spiritus nitri dulcis [spiritus aetheris nitrox, ethylnitriet]: guttae XX

 

Voorschrift 25

R/ Misce fac enema [meng en maak een klysma], in colijk en andere pijnen des buiks.

 • Herba altheae [heemstkruid] Flores: camomillae [bloemen: kamille]: manupulus ß
 • Semen anisi [anijszaad]
 • [Semen] cumini [komijnzaad]: ana ʒ II
 • Coque in sufficienti quantitate aquae communis adde colaturam [kook in een voldoende hoeveelheid gewoon water en voeg het aftreksel toe]: ℥ VIII
 • Mel album [witte honing]: ℥ II
 • Oleum olivarum [olie van olijven]
 • Sal communis [keukenzout]: ana quantum satis

 

Voorschrift 26

R/ Misce fac mixtura ad colicam [meng en maak een mengsel tegen diarree], alle uur een lepelvol innemen.

 • Flores camomillae et sambuci [kamille- en vlierbloemen]: ana pugillum I
 • in water als tee getrokken
 • Theriac [wondermiddel]: ʒ I
 • Sal volatile oleosum [ammoniazout, vlugzout]: ʒ II
 • Oculi cancri [kreeftsogen, concrementen uit de maag van rivierkreeften]
 • Antimonium diaphoreticum [zweetdrijvend middel]: ana ʒ I
 • Laudanum opiatum [opiumdruppels, pijnstillend]: gr. III
 • Rob sambuci [vruchtensap van vlier, ingedikt met suiker of gelei]: ℥ I

 

Voorschrift 27

R/ Misce fac mixtura [meng en maak het mengsel], alle 3 uuren een lepelvol.

 • Aqua melissae [melissethee]
 • [Aqua] menthae [muntthee]: ana ℥ III
 • Oculi cancri [kreeftsogen, concrementen uit de maag van rivierkreeften]
 • Corallum rubrarum [rood koraalmos, koortsdempend]: ana ʒ III
 • Sal prunellae [prunellezout, gesmolten saltpeter]: ℈ II
 • Spiritus nitri dulcis [spiritus aetheris nitrox, ethylnitriet]: guttae XX
 • Aqua communis [gewoon water]: ℥ IV

Voorschriften slaven

Voorschrift 1

R/ Misce fac mixtura antischorbutica [meng en maak een mengel tegen scheurbuik]

Hier tweemaalen ’s daags een half kroesjevol van ingegeven tegens scheurbuik.

 • Vinum album [witte wijn]: ℥ VI
 • Oculi cancri [kreeftsogen, concrementen uit de maag van rivierkreeften]: ʒ I
 • Antimonium diaphoreticum: [zweetdrijvend middel: ℥ ß
 • Sal prunellae [prunellezout, gesmolten salpeter]
 • [Sal] ammoniae pulvis [ammoniumchloridepoeder, salmiak]: ana ℈ II
 • Diascordium Fracastorii [opiumbevattend kruidenmengsel als likkepot volgens of Hieronymus Fracastoriusarts in Trente, 15e/16e eeuw Girolamo Fracastoro]: ʒ I
 • Spiritus cochlearia [spiritus van lepelblad]: ℥ I
 • Spiritus nitri dulcis [spiritus aetheris nitrox, ethylnitriet]: ʒ I

 

Voorschrift 2

R/ Misce fac collutio oris [mix en maak een mondspoeling]

Hiermede tweemalen ’s daags de mond gewassen, is een heerlijk middel tegens ’t scheurbuik in de mond, telkens de mond wel uitgespoelt.

 • Elixir proprietatis Paracelsi [alcoholisch aftreksel van saffraan, aloë en mirre volgens Paracelsus, o.a. tegen scheurbuik]
 • Succus [de] limonibus [limoensap]: ana ℥ I
 • Mel rosarum [honing van rozen]: ʒ II
 • Alumen crudi [aluin, bloedstelpend, tegen zweren]: ʒ II
 • Spiritus cochlearia [spiritus van lepelblad]: ʒ IV

 

Voorschrift 3

R/ Misce fac mixture [meng en maak een mengsel]

Alle drie uuren een teekopje vol in een febri continua, geduurige koortsen.

 • Cornu cervi usti [gebrande hertshoorn]
 • Oculi cancri [kreeftsogen, concrementen uit de maag van rivierkreeften, koortsdempend]
 • Sal tartari vitriolati [kaliumcarbonaat, koortsdrijvend]: ana ℥ ß
 • Succus [de] limonibus [limoensap]: ʒ I
 • Aqua menthae [muntthee]: ℥ I
 • [Aqua] communis [gewoon water]: ℥ VII
 • Spiritus nitri dulcis [spiritus aetheris nitrox, ethylnitriet]: guttae XX

 

Voorschrift 4

R/ Misce fac tinctura antihijsterica [meng en maak een aftreksel tegen hysterie]

Doses guttae XXX ’s morgens en ’s avonts.

 • Elixir proprietatis [alcoholisch aftreksel]
 • Tinctura succinic [alcoholisch aftreksel van barnsteen]
 • [Tinctura] castoreum [aftreksel van bevergeil]: ana II
 • Spiritus salis armoneaci [ammoniumchloride, salmiak]: ℈ I

 

Voorschrift 5

R/ Misce fac puppa [meng en maak een infuus], ’s morgens en ’s avonts een romertje.

 • Radix gentiana [gentiaanwortel]: unciam unam
 • Centauria minoris [nagelwortel]
 • Absinthia vulgaris [gewone absint]: ana manupulus unam
 • Salvia [salie]
 • Folium cochlearia hortensi [lepelblad]: manupulos duos
 • Spiritus vino [brandewijn]: pint II

 

Voorschrift 6

R/ Misce fac pulvis antifebrilis [meng en maak een poeder tegen koorts]. Den dosis ℈ II

Voor febris intermittens, afgaande koortsen.

 • Antimonium diaphoreticum [zweetdrijvend middle], cornu cervi usti [gebrande hertshoorn], corallum rubric [rood koraalmos]
 • Oculi cancri [kreeftsogen, concrementen uit de maag van rivierkreeften]: ana ℥ I
 • [Dorstenia] contrajervae [plant uit Midden- en Zuid-Amerika, tegen intermitterende koorts, infectieziekte]
 • Sal cardui benedicti [zout met extract van gezegende distel]
 • [Sal] nitri [salpeter]: ana ℥ II
 • Croci optimi [saffraan]: ana ʒ I

 

Voorschrift 7

R/ Misce fac conditum [meng en maak een stroperig drankje] ’s morgens en ’s avonts ʒ I in een disenteria.

 

Voorschrift 8

R/ Fiat decoctum [vloeistof] om van te drinken in swaare dorst, heete koortsen en in alle brandige ziekten.

 • Herba altheae [leverkruid]
 • [Herba] menthae [pepermunt]
 • Cornu cervi rasparati [geraspte hertshoorn]: manupulum unam
 • Radix liquiritiae [zoethoutwortel]: ℥ I
 • Aqua communis [gewoon water]: quantum sufficit
 • Spiritus nitri dulcis [spiritus aetheris nitrox, ethylnitriet]: guttae XXXX

 

Voorschrift 9

R/ Fac mixtura [maak het mengsel], alle 3 uuren een teekopje vol, in pleuris, peripneumonia, aamborstigheijt, alsmede in koude en verstijving over ’t lighaam.

 • Diascordium Fracastorii [opiumbevattend kruidenmengsel als likkepot volgens of Hieronymus Fracastoriusarts in Trente, 15e/16e eeuw Girolamo Fracastoro]: ℥ I
 • Oculi cancri [kreeftsogen, concrementen uit de maag van rivierkreeften]: ʒ I
 • Antimonium diaphoreticum: [zweetdrijvend middel]: ℈ II
 • Croci optimi [saffraan]: ℈ ß
 • Laudanum liquidum Sijdenhami [kruidenmengsel op basis van opium, verbeterd door een Engelse arts in de 17e eeuw Thomas Sydenham]: guttae XXX
 • Aqua foeniculi [venkelthee]: ℥ III
 • [Aqua] theriacalis [theriakwater, theriak: wondermiddel]: ℥ I
 • [Aqua] melissae [melissethee]: ℥ III
 • Sijrupus altheae [heemstsiroop, bij hoest]: ℥ I

 

Voorschrift 10

R/ Fac aposema [maak een kooksel]

In hoest, pleuris, borstziekten en benaude ademhaling, warm gedronken.

 • Tussilago [hoefblad]
 • Agrimonia [leverkruid]: ana manupulum unam
 • Althea [heemst]
 • Hijsopi [hysop]: ana manupulos duos
 • Carduus benedictus [gezegende distel]: pugillos duos
 • Coque quantitatem secundam aquae communis [kook een tweede hoeveelheid in gewoon water]

 

Voorschrift 11

R/ Fac eclegma [maak een likkepot]

Om van te lekken in hoest, pleuris, borstziekten en benaude ademhaling.

 • Balzamum peruvianum [balsem uit Peru, zwak ontsmettende werking]: ʒ I
 • Oleum anisi [anijsolie]: guttae XX
 • Mel guinee [honing uit Guinea]
 • Sijrupus altheae [heemstsiroop]: ℥ II

 

Voorschrift 12

R/ Misce fac litus vel balzamum vita

Tegens lammigheijt, apoplexia, ook mede van 12 tot 20 drupp: tegens dieselve qualen ingegeven.

 • Oleum therebinthi [olie van een boomsoort]: ℥ II
 • Sapo Hispanica [Spaanse zeep, witte of gemarmerde handzeep, op basis van olijfolie]
 • Gummi camphora [kamfergum]: ʒ I ß
 • Spiritus salis armoneaci [ammoniumchloride, salmiak]: ℥ I

 

Voorschrift 13

R/ Misce fac pulvis ad disenteriam [meng en maak een poeder tegen dysenterie]

op een reijs ingenoomen.

 • Radix rhei tosti [wortel van geroosterde rabarber]: ℈ II
 • Nuces moscatae [nootmuskaat, bij dysenterie]: ℈ ß

 

Voorschrift 14

R/ Misce fac bolus [meng en maak een vettige substantie], de groote van een notemuscaat,

’s daags driemaal in een disenteria, lienteria en alle soorten van quaataardige lopen nadat eerst ’t lighaam gesuivert is.

 • Conserva rosarum rubrarum [rozenbottelconserve, tegen scheurbuik]: ℈ II
 • Crocus martis adstringens [soort saffraan]
 • Cornu cervi usti [gebrande hertshoorn]
 • Sanguis draconis [drakenbloed, rode hars van vermoedelijk wordt hiermee de drakenbloedboom bedoeld Doemonorops propinquus]: ana ℈ ß
 • Laudanum opiatum [opiumdruppels, pijnstillend]: gr. II
 • Oleum menthae [muntolie]: guttae V

Maten en gewichten

 • gr. = grein is ongeveer 65 mg
 • lb. = libra = pond = 12 ons, ongeveer 375 g
 • ℈ scrupel = 20 grein, dus ongeveer 1,3 g
 • ʒ drachme = 3 scrupel, dus ongeveer 4 g
 • ℥ uncia = ons = 8 drachmen, dus ongeveer 31 g
 • ß = ½ van de gegeven hoeveelheid
 • gt. = gutta, mv. guttae = druppel
 • āā en ān: en ānn = ana (Gr.) neem van elk evenveel
 • man: = manupulus = een handvol
 • pug: = pugillus, mv. pugilli = een greep tussen vinger en duim
 • romer = 1½ ons, dus ongeveer 45 g
 • lepel = 4 drachmen, dus ongeveer 15 g
 • theekopje = 6 drachmen, dus ongeveer 25 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maten en gewichten

 • gr. = grein is ongeveer 65 mg
 • lb. = libra = pond = 12 ons, ongeveer 375 g
 • ℈ scrupel = 20 grein, dus ongeveer 1,3 g
 • ʒ drachme = 3 scrupel, dus ongeveer 4 g
 • ℥ uncia = ons = 8 drachmen, dus ongeveer 31 g
 • ß = ½ van de gegeven hoeveelheid
 • gt. = gutta, mv. guttae = druppel
 • āā en ān: en ānn = ana (Gr.) neem van elk evenveel
 • man: = manupulus = een handvol
 • pug: = pugillus, mv. pugilli = een greep tussen vinger en duim
 • romer = 1½ ons, dus ongeveer 45 g
 • lepel = 4 drachmen, dus ongeveer 15 g
 • theekopje = 6 drachmen, dus ongeveer 25 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maten en gewichten

 • gr. = grein is ongeveer 65 mg
 • lb. = libra = pond = 12 ons, ongeveer 375 g
 • ℈ scrupel = 20 grein, dus ongeveer 1,3 g
 • ʒ drachme = 3 scrupel, dus ongeveer 4 g
 • ℥ uncia = ons = 8 drachmen, dus ongeveer 31 g
 • ß = ½ van de gegeven hoeveelheid
 • gt. = gutta, mv. guttae = druppel
 • āā en ān: en ānn = ana (Gr.) neem van elk evenveel
 • man: = manupulus = een handvol
 • pug: = pugillus, mv. pugilli = een greep tussen vinger en duim
 • romer = 1½ ons, dus ongeveer 45 g
 • lepel = 4 drachmen, dus ongeveer 15 g
 • theekopje = 6 drachmen, dus ongeveer 25 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maten en gewichten

 • gr. = grein is ongeveer 65 mg
 • lb. = libra = pond = 12 ons, ongeveer 375 g
 • ℈ scrupel = 20 grein, dus ongeveer 1,3 g
 • ʒ drachme = 3 scrupel, dus ongeveer 4 g
 • ℥ uncia = ons = 8 drachmen, dus ongeveer 31 g
 • ß = ½ van de gegeven hoeveelheid
 • gt. = gutta, mv. guttae = druppel
 • āā en ān: en ānn = ana (Gr.) neem van elk evenveel
 • man: = manupulus = een handvol
 • pug: = pugillus, mv. pugilli = een greep tussen vinger en duim
 • romer = 1½ ons, dus ongeveer 45 g
 • lepel = 4 drachmen, dus ongeveer 15 g
 • theekopje = 6 drachmen, dus ongeveer 25 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maten en gewichten

 • gr. = grein is ongeveer 65 mg
 • lb. = libra = pond = 12 ons, ongeveer 375 g
 • ℈ scrupel = 20 grein, dus ongeveer 1,3 g
 • ʒ drachme = 3 scrupel, dus ongeveer 4 g
 • ℥ uncia = ons = 8 drachmen, dus ongeveer 31 g
 • ß = ½ van de gegeven hoeveelheid
 • gt. = gutta, mv. guttae = druppel
 • āā en ān: en ānn = ana (Gr.) neem van elk evenveel
 • man: = manupulus = een handvol
 • pug: = pugillus, mv. pugilli = een greep tussen vinger en duim
 • romer = 1½ ons, dus ongeveer 45 g
 • lepel = 4 drachmen, dus ongeveer 15 g
 • theekopje = 6 drachmen, dus ongeveer 25 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maten en gewichten

 • gr. = grein is ongeveer 65 mg
 • lb. = libra = pond = 12 ons, ongeveer 375 g
 • ℈ scrupel = 20 grein, dus ongeveer 1,3 g
 • ʒ drachme = 3 scrupel, dus ongeveer 4 g
 • ℥ uncia = ons = 8 drachmen, dus ongeveer 31 g
 • ß = ½ van de gegeven hoeveelheid
 • gt. = gutta, mv. guttae = druppel
 • āā en ān: en ānn = ana (Gr.) neem van elk evenveel
 • man: = manupulus = een handvol
 • pug: = pugillus, mv. pugilli = een greep tussen vinger en duim
 • romer = 1½ ons, dus ongeveer 45 g
 • lepel = 4 drachmen, dus ongeveer 15 g
 • theekopje = 6 drachmen, dus ongeveer 25 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maten en gewichten

 • gr. = grein is ongeveer 65 mg
 • lb. = libra = pond = 12 ons, ongeveer 375 g
 • ℈ scrupel = 20 grein, dus ongeveer 1,3 g
 • ʒ drachme = 3 scrupel, dus ongeveer 4 g
 • ℥ uncia = ons = 8 drachmen, dus ongeveer 31 g
 • ß = ½ van de gegeven hoeveelheid
 • gt. = gutta, mv. guttae = druppel
 • āā en ān: en ānn = ana (Gr.) neem van elk evenveel
 • man: = manupulus = een handvol
 • pug: = pugillus, mv. pugilli = een greep tussen vinger en duim
 • romer = 1½ ons, dus ongeveer 45 g
 • lepel = 4 drachmen, dus ongeveer 15 g
 • theekopje = 6 drachmen, dus ongeveer 25 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maten en gewichten

 • gr. = grein is ongeveer 65 mg
 • lb. = libra = pond = 12 ons, ongeveer 375 g
 • ℈ scrupel = 20 grein, dus ongeveer 1,3 g
 • ʒ drachme = 3 scrupel, dus ongeveer 4 g
 • ℥ uncia = ons = 8 drachmen, dus ongeveer 31 g
 • ß = ½ van de gegeven hoeveelheid
 • gt. = gutta, mv. guttae = druppel
 • āā en ān: en ānn = ana (Gr.) neem van elk evenveel
 • man: = manupulus = een handvol
 • pug: = pugillus, mv. pugilli = een greep tussen vinger en duim
 • romer = 1½ ons, dus ongeveer 45 g
 • lepel = 4 drachmen, dus ongeveer 15 g
 • theekopje = 6 drachmen, dus ongeveer 25 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maten en gewichten

 • gr. = grein is ongeveer 65 mg
 • lb. = libra = pond = 12 ons, ongeveer 375 g
 • ℈ scrupel = 20 grein, dus ongeveer 1,3 g
 • ʒ drachme = 3 scrupel, dus ongeveer 4 g
 • ℥ uncia = ons = 8 drachmen, dus ongeveer 31 g
 • ß = ½ van de gegeven hoeveelheid
 • gt. = gutta, mv. guttae = druppel
 • āā en ān: en ānn = ana (Gr.) neem van elk evenveel
 • man: = manupulus = een handvol
 • pug: = pugillus, mv. pugilli = een greep tussen vinger en duim
 • romer = 1½ ons, dus ongeveer 45 g
 • lepel = 4 drachmen, dus ongeveer 15 g
 • theekopje = 6 drachmen, dus ongeveer 25 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maten en gewichten

 • gr. = grein is ongeveer 65 mg
 • lb. = libra = pond = 12 ons, ongeveer 375 g
 • ℈ scrupel = 20 grein, dus ongeveer 1,3 g
 • ʒ drachme = 3 scrupel, dus ongeveer 4 g
 • ℥ uncia = ons = 8 drachmen, dus ongeveer 31 g
 • ß = ½ van de gegeven hoeveelheid
 • gt. = gutta, mv. guttae = druppel
 • āā en ān: en ānn = ana (Gr.) neem van elk evenveel
 • man: = manupulus = een handvol
 • pug: = pugillus, mv. pugilli = een greep tussen vinger en duim
 • romer = 1½ ons, dus ongeveer 45 g
 • lepel = 4 drachmen, dus ongeveer 15 g
 • theekopje = 6 drachmen, dus ongeveer 25 g