Close

River Cavalla, Liberia

Logboek opperstuurman

’s Morgens en voormiddag de windt N tot WZW labber tot gemiddeldt bramzeijlcoelte, cogten een jongenslaaf, Nr 82, met de 5 De lengte van de wachten werd aan de hand van zandlopers gemeten. Elke wacht bestond uit 8 glazen van een half uur, aangegeven door een bel.glasen in de voormiddag ligten anker en gaan onder zeijl, cogten een manslaaf, Nr 83, wij zagen een schip dat na beneden zeijlden, namen ’t tuijg uijt de boodt om water te halen, met de 5 glasen in de namiddag kwamen ten anker op 26 1 vaam = 6 voet (170 cm) vaam stickgrondt aan TabouIvoorkustTaboe, hadden de rivier NW½N van ons, voordts ’s avondts en ’s nagts de windt NW tot N bramzeijlcoelte, overdrijvende lugt tot ’s morgens.