Close

3 papegaaien geveild

Context

1762: Inventaris van goederen nagelaten door den matroos Jacobus Duijnkerke, geboortig tot Aardenburgh, overleden den 26 meij 1762, alle welke goederen per publicque vendue sijn vercogt aan dese onderstaande persoonen als:

 • 1 koekpan, theeketel, 2 lepels, 1 paruijk en een coffijmolen, 3 nieuwe en 2 oude casaktjes aan Thomas Dithmaer, ƒ 8:14
 • 2 nieuwe en 2 oude hembden aan Allonse Madros, ƒ 6:6
 • 1 rood wolle en 2 linne baaijtjes aan Adriaan Hillebrand, ƒ 6:6
 • 1 Vriese rok, 1 dito broek, 1 camisool en een slaapmuts aan Adriaan de Visser, ƒ 15:0
 • 1 cussensloop, 2 neusdoeken, 1 broek, 4 paar schoenen, 1 paar coussens, 1 leere muts en een hoedt aan Karel Hutte, ƒ 9:8
 • 2 schrijfboeken, 1 schrijflaatje, 1 leij, graadstok, pennemes, passers, mogelijk het navigatieleerboek ‘De kleene schatkamer, of een korte beschrijving van de konst der stierlieden’ van Abraham
  de Graaf, 1680
  schatkamer
  en 4 boeken aan Piet Pieters, bootsman, ƒ 4:4
 • 3 papegaaijen aan Petrus Couperus, oppermeester, ƒ 20:0

Per publicque vendue: ƒ 69:18

 • Bevonden een onderhandts obligatie ten lasten Cornelis de Hondt groot, ƒ 13:0

Somma: ƒ 82:18 / £ 13:16: 4