Close

Nagelaten goederen

Context

Inventaris van nagelatene goederen van Anthonie Colombo, sijnde uijt scheepsdienst weggelopen in de revier Rio DemerarijRio Demmerarij den 16 november 1762, alle welke goederen binnen scheepsboord sijn verkogt den 21 december anno 1762 per publicque vendue aan de onderstaende personen als:

  • oude kousens en schoenen en laarsen, Arnoldus Maghielsen, ƒ 3:10:0
  • een combaers en lappen zeijldoek, Thomas Dithmaer, ƒ 2:10:0
  • een Engelsch roktje, Abraham Campus, ƒ 2:0:0
  • een nieuw baeijtje, Pieter de Graeff, ƒ 6:10:0

Somme ƒ 14:10:0