Close

Settra Kru, Liberia

Logboek opperstuurman

’s Morgens en door den dag disige lugt, meest stilte, cogten 5 slaven, 2 vrouwen waarvan een een kleijn kindt hadde, 2 meijsjes en een jongen, Nr 34 en 38 en cogten ook 2 tanden, voordts namiddag en ’s avonds stil, met opzetten van de eerste wagt kwam onse boodt met 3 slaven aan boordt een vrouw, een jongen en een meijsje, Nr 39 en 41, voordts ’s nagts stil, betrokke lugt tot ’s morgens.