Close

Monrovia, Liberia

Logboek opperstuurman

’s Morgens en voormiddag de windt NO labber coelte, goedt weer, cogten een vrouwslaaf  Nr 2, cregen canoos van MonroviaLiberiaCaap Muserade aan boordt en wij verstonden van de negers alsdat capiteijn Adriaan Sap daar lag, zetten het latrine slavenhuijsje agterop, namiddag passeerden een Engelse Een zeilschip met drie of meer masten, waarvan de voorste mast dwarsscheeps is getuigd en de overige masten langsscheeps. berkentijn na beneden, voordts ’s avondts en ’s nagts de windt ZW tot NO labber coelte, goedt weer tot ’s morgens.